GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA
9024 Győr, Szent Imre út 33.         OM azonosító: 202959
Regisztrált Tehetségpont és Referenciaintézmény

 
   
   

ISKOLÁNK 2014-BEN 85 ÉVES

Ügyelet: minden szerda 8-12-ig

Tankönyvosztás 2015

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük a Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola honlapján.

 

Iskolánkat 1929-ben alapították. Közel egy évszázados fennállása során az intézmény neve többször változott, 1982-től Kölcsey Ferenc Általános Iskola néven működünk. A kismegyeri telephelyünk 1997 őszétől tartozik iskolánkhoz. Nevelő-oktató munkánk komoly hírnévvel, elismertséggel bír városszerte, melyet továbbra is szeretnénk megőrizni.

Nevelő-oktató munkánk során mind az alsó, mind a felső tagozatban nagy hangsúlyt fektetünk a humán tárgyak oktatására, az idegen nyelvi és természettudományos képzésre. Az első három évfolyamon játékos nyelvi előkészítő foglalkozást biztosítunk angol és német nyelvből tanulóink számára. Felső tagozaton alap és emelt óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet. 7. évfolyamtól második idegen nyelvet (angol vagy német) is lehet választani. A 7. és 8. évfolyam differenciáltan, nívócsoportokban tanulja a matematikát.  A DSE- túrakör évente 10 alkalommal hazai és külföldi kirándulásokat szervez.

Kiemelkedő tehetséggondozó munkánk elismeréseként 2010-től iskolánk Tehetségpontként és Előminősített Referencia-intézményként tevékenykedik. Tehetséges tanulóink énekkar, matematika, rajz, társastánc, népi tánc, média, drámajáték szakkörön vehetnek részt. 15 000 kötetes könyvtár segíti nevelő-oktató munkánkat.

2008-ban „a város szívében„ működő intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet. Így a környezettudatos nevelés és az egészséges életmód kialakítása fontos szerepet játszik iskolánk életében.

Hagyományaink nagy része névadónkhoz fűződik. Ezek közül kiemelkedő a Kölcsey-hét. E rendezvénysorozat keretében házi, városi és megyei versenyeket szervezünk. Ekkor jelenik meg iskolaújságunk Lapka címmel. Kétévente legkiválóbb diákjainkat Kölcsey szülőföldjére visszük. Intézményünk kiemelkedő eredményeit, eseményeit az Aranykönyvben dokumentáljuk.

Jól működő a pedagógiai tevékenységet kiegészítő diákönkormányzati munka folyik iskolánkban. A szülői szervezettel rendszeres, szoros kapcsolatot tartunk.

Intézményünk iránt évek óta nagy érdeklődés mutatkozik, ezért beiskolázási mutatóink átlagon felüliek. Magas színvonalú nevelő-oktató munkánk bizonyítéka, hogy végzős tanulóink több mint 90%-a gimnáziumban és szakközépiskolában tanul tovább.

Pedagógiai hitvallásunkat névadónk Kölcsey Ferenc gondolataival foglaljuk össze:

 „Ki gyermeket nevel, az a hon iránt

 szent kötelességet teljesít.”